top of page

ِA collection of Tafseer from ash-Shaykh al-Islaam Ibn Qayyim al-Jowziyyah. Printed in three beautifil volumes on Yellow paper by Dar Ibn Jowzi (KSA) 

Badaa'i' at-Tafseer 1/3 بدائع التفسير الجماع لما فسره إبن قيم الجوزية

Productcode: 8428146
$60,00Prijs