top of page

Fath Rabb al-'Ibaad Sharh Lum'atul-I'tiqaad by ash-Shaykh Abu 'Abdur Rahman Fahd bin Saalim bin Muhammad As-Saleemaani al-'Adani printed by Maktabatu al-Imaam al-Waadi'ee 575 pages printed on yellow paper.

Fath Rabb al-'Ibaad Sharh Lum'atul-I'tiqaad فتح رب العباد شرح لمعة الإعتقاد

SKU: 2009694
$18.25Price