top of page

شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة 
Sharh al-Mandhoomah al-Haa'iyyah fi 'Aqeedah Ahlis Sunnah wa al-Jamm'ah by al-Imaam Abee Bakr 'Abdullaah bin Abi Dawood as-Sijistaani. Explained by ash-Shaykh al-Allaamah ad-Doktor Saalih al-Fawzaan bin Abdullaah al-Fawzaan. Printed in KSA on 231 pages of Yellow paper. 

Sharh al-Mandhoomah al-Haa'iyyah شرح المنظومة الحائية

SKU: 9970971805
$15.50Price