This book exposes he Suspicious relationship between the Ikhwaan al-Muslimoon and The Shi'a Raafidah. Written by ash-Shaykh Abu Abdul 'Alaa Khaalid bin Uthmaan al-Misree (Haafidhullaah ta'alaa) 

Kashfu al-Alaaqah Mureebah كشف العلاقة المريبة

SKU: 200825119
$8.00Price

Aid the Students of Knowledge 

    contact@daruabeeabdilmalik.com                                              USA                                                                                  :201014810796