The Explanation of the Famous Hanbali Text "Iydaah al-'Ibaraat fi Sharh Akhsaar al-Mukhtasaarat" by ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan. Printed in two huge volumes on yellow paper. 

Iydaah al-'Ibaraat fi Sharh Akhsaar al-Mukhtasaarat 1/2 إيضاح العبارات

SKU: 9786030095582
$45.00Price

    Aid the Students of Knowledge 

        contact@daruabeeabdilmalik.com                                              USA                                                                                  :201014810796