top of page

A Summary of the Explanation of the 'Aqeedah of Abi Ja'far at-Tahaawi by ash-Shaykh Saalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibraheim Ale ash-Shaykh (Haafidhullaah ta'alaa) Summarized by Mahdi bin 'Amaash ash-Shammri. 341 pages

al-Waafi fi Ikhtisaar Sharh 'Aqeedah Abi Ja'far at-Tahaawi الوافي

SKU: 9789775004109
$10.00Price