top of page

a Benficial explanation of a Poem in Fiqh that was written by Ibn Abee Zayd al-Qayarwaanee (Rahimahullaah) and explained by Abu Sulaymaan al-Mukhtaar bin al-Arabi Mu'min al-Jazaa'iree ash-Shanqitee.  Printed by Dar Ibn Hazm Bierut in 4 volumes on Yellow paper. 

al-Manaahil az-Zulalah المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة 1/4

SKU : 9786144164495
80,00$Prix